Referencje

Od kilkunastu lat pracuję z najlepszymi!


Instytut Kardiologii w Aninie:

„Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Schorzeniami Układu Krążenia” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość projektu 14 mln PLN – 2010 – projekt dofinansowany i zakończony.

PGNiG S.A.:

„Opracowanie i wdrożenie turboekspandera do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii rozprężania gazu”. Konsorcjum: PGNiG Technologie S.A. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Wartość projektu 7,6 mln PLN. 2013 – 2015. Projekt dofinansowany i zakończony.

PIT Radwar S.A.:

„Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu pomiaru i monitorowania funkcji życiowych człowieka” – PO IG 1.4. Projekt celowy – Konsorcjum: Silvermedia, Bumar Elektronika S.A. (PIT Radwar S.A.). Wartość projektu: 4,6 mln PLN 2014-2015 – dofinansowany, zakończony.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, dla którego naspisałam i rozliczyłam następujące projekty

„Światowe Centrum Słuchu”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany, Projekt budowy szpitala wraz z infrastrukturą. Wartość projektu 119 mln PLN – 2009 – 2015 – projekt dofinansowany i rozliczony w całości.

„Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi i powonienia)” – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Wartość Projektu 42 mln PLN – Strategiczny Program Badań STRATEGMED I Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2014 – 2017 – rozpoczęty w toku.

„Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Wartość projektu 8,7 mln PLN – 2009 r – projekt dofinansowany i rozliczony

Agencja Oceny Technologii Medycznych – Ministerstwo Zdrowia, dla której prowadziłam następujące projekty:

 Advancing and strengthening the methodological tools and practices relating to the application and implementation of Health Technology Assessment (HTA)” – Konsorcjum naukowe (lider: London School of Economic), Projekt w ramach 7 Programu Ramowego UE 2012, Wartość projektu 11 mln Eur. – Komisja Europejska luty 2012

“EUnetHTA Joint Action 2010-2015” – Agencja Oceny Technologii Medycznych w międzynarodowym konsorcjum naukowym – projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – projekt zrealizowany.

Lista najważniejszych przygotowanych i dofinansowanych oraz obsługiwanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków zagranicznych w latach 2008 – 2018 

 • „Cyfrowy nadzór inwestycji infrastrukturalnych (CNII) w sektorze gazowniczym jako kierunek rozwoju oferty usług nadzoru inwestycyjnego INVESTGAS Sp. z o.o.” – Wartość projektu 1,4 mln PLN, PO IR 1.1.1. 2017 – 2018
 • „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi i powonienia)” – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Wartość Projektu 42 mln PLN – Strategiczny Program Badań STRATEGMED I Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2014 – 2017 – rozpoczęty w toku.
 • „Światowe Centrum Słuchu”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany, Projekt budowy szpitala wraz z infrastrukturą. Wartość projektu 119 mln PLN – 2009 – 2015 – projekt dofinansowany i rozliczony w całości.
 • „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu pomiaru i monitorowania funkcji życiowych człowieka” PO IG 1.4. Projekt celowy – Konsorcjum: Silvermedia, Bumar Elektronika S.A. (PIT Radwar S.A.). Wartość projektu: 4,6 mln PLN 2014-2015 – dofinansowany, zakończony.
 • ,,Wdrożenie Systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.” – Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. – Wartość projektu 800 tyś PLN – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 2012 – 2013 – projekt dofinansowany w toku.
 • „Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Wartość projektu 8,7 mln PLN – 2009 r – projekt dofinansowany i rozliczony
 • „Teleinformatyczny systemu wspierania i rozwoju doskonalenia zawodowego kadr ochrony zdrowia”, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Wartość Projektu 7,2 mln PLN – 2009 – projekt dofinansowany
 • „Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Schorzeniami Układu Krążenia” Instytut Kardiologii w Aninie, Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość projektu 14 mln PLN – 2010 – projekt dofinansowany i zakończony.
 • „Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Wartość projektu 7,2 mln PLN – 2009 – 2010 – projekt dofinansowany i rozliczony
 • „Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających procesy słyszenia” – Konsorcjum naukowe (Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Mennica Metale Szlachetne S.A., IFPS), Wartość projektu 9,7 mln PLN – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011 – projekt dofinansowany w toku
 • „Opracowanie i wdrożenie turboekspandera do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii rozprężania gazu”. Konsorcjum: PGNiG Technologie S.A. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Wartość projektu 7,6 mln PLN. 2013 – 2015. Projekt dofinansowany i zakończony.
 • Advancing and strengthening the methodological tools and practices relating to the application and implementation of Health Technology Assessment (HTA)” – Konsorcjum naukowe (lider: London School of Economic), Projekt w ramach 7 Programu Ramowego UE 2012, Wartość projektu 11 mln Eur. – Komisja Europejska luty 2012
 • “EUnetHTA Joint Action 2010-2015” – Agencja Oceny Technologii Medycznych w międzynarodowym konsorcjum naukowym – projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – projekt zrealizowany.
 • „Budowa Dokumentowego Systemu Informacyjnego do zarządzania dokumentami elektronicznymi – DOKSI” – Sybase Polska Sp. z o.o. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wartość projektu 3,7 mln PLN – 2007 – projekt dofinansowany i rozliczony
 • „System Zarządzania Procesami w MSP „MISFER” w oparciu o Zintegrowany Magazyn Dokumentów”. Sybase Polska Sp. z o.o. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość projektu 6,8 mln PLN – 2008 – projekt dofinansowany i rozliczony
 • „Komputer przenośny z ekranowaniem elektromagnetycznym” Siltec Sp. z o.o. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość projektu 5,8 mln PLN – 2008 – projekty dofinansowany i rozliczony
 • „System Wspomagania Pracy Lekarza – mLekarz” – Eurosoft Sp. z o.o. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wartość projektu 4,5 mln PLN. – 2008 – projekt dofinansowany i rozliczony
 • „System mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala” – Eurosoft Sp. z o.o. Instytucja Zarządzająca – PARP, Wartość projektu 4,5 mln PLN – 2009 – projekt dofinansowany
 • „Quality SQL – System do czyszczenia baz danych”, Ascen Sp. z o.o. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość projektu 4,8 mln PLN – 2008 – projekt dofinansowany i rozliczony
 • „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej” – Konsorcjum naukowe (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.) – Wartość projektu 2,5 mln PLN – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010 – 2013 – projekt dofinansowany w toku