– O mnie –

Aneta
Pawłowska

Tematyką funduszy unijnych i innych środków zagranicznych zajmuję się od przeszło 15 lat, kiedy to Polska stała się krajem stowarzyszonym z Unią Europejską i otrzymaliśmy możliwość ubiegania się o dotacje ze środków funduszy przedakcesyjnych. Już wtedy okazało się ze fundusze zdobyte dzięki dotacjom są niezbędnym czynnikiem rozwoju wielu podmiotów, zarówno prywatnych jak i publicznych.

 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otrzymaliśmy własne pule środków na strukturalnych mających przybliżyć nasz kraj do poziomu rozwoju krajów „starej Unii”. Pieniądze te są dostępne nawet dzisiaj, 10 lat po przystąpieniu Polski do UE – jednak sposób ich dystrybucji powoduje że tylko najlepsze projekty, najlepsze podmioty i najlepiej przygotowane przedsięwzięcia mają szanse na realizację ze środków na lata 2014 – 2020.

 

Moim celem jest pomoc najlepszym koncepcjom przekształcić się w projekty mające szansę na uzyskanie dofinansowania i realizację oraz właściwe rozliczenie.

 

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i posiadam wykształcenie wyższe w dziedzinie zarządzania finansami – w tym analizy finansowej i ekonomicznej oraz 15 letnie doświadczenie w zakresie sporządzania analiz finansowych, budżetów, rachunków przepływów pieniężnych dla projektów ubiegających się o różne formy dofinansowania.

 

Od wielu lat pracuję z najlepszymi z dziedziny informatyki w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych. Przykładowe projekty:

  • „Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu – IFPS”
  • „Nowe technologie urządzeń wszczepialnych wspomagających procesy słyszenia” – IFPS, PW
  • „Teleinformatyczny systemu wspierania i rozwoju doskonalenia zawodowego kadr ochrony zdrowia”, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • „Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Schorzeniami Układu Krążenia” Instytut Kardiologii w Aninie
  • „Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych”

– Zapraszam do kontaktu –

FIRMA BIURO PROJEKTÓW – ANETA PAWŁOWSKA

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

+48 661 250 200