19th Ave New York, NY 95822, USA

Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

Dokumentacja dla konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r. dla MŚP

 

Okres Naboru Adresat Przeznaczenie Dane konkursu
03.09.2018-30.11.2018 Duże firmyKonsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstwPriorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa