Oferta

Moim celem jest pomoc najlepszym koncepcjom przekształcić się w projekty mające szansę na uzyskanie dofinansowania i realizację oraz właściwe rozliczenie.

8 (Demo)
Reprezentowaniem Beneficjenta
w trakcie kontroli przeprowadzanych na miejscu realizacji projektu przez uprawnione do tego podmioty.
9 (Demo)
Sporządzenie dokumentacji
związanej z powołaniem konsorcjum naukowo – przemysłowego (we współpracy z jednostką badawczo – rozwojową)
10 (Demo)
Przygotowywanie koncepcji realizacji projektu
wraz z prognozą finansową jego realizacji
11 (Demo)
Sporządzenie dedykowanych raportów
Na temat możliwości pozyskania dofinansowania na konkretny rodzaj przedsięwzięć